เปรียบเทียบระหว่างเช่าห้องระยะสั้นและเช่าระยะยาว

เปลี่ยบเทียบห้องพักจูเนียร์ ระหว่างการพักกระยะสั้นและการพักระยะยาว (ซึ้งการเช่าพักระยะสั้นนั้นเงื่อนไขพักไม่เกิน 3 เดือน อนุญาติให้เช่า 1 เดือน หรือ 2 เดือน ก็ได้ค๊ะ ผู้เช่าต้องแจ้งวันที่ย้ายออกที่ชัดเจน) 

 

เปลี่ยบเทียบห้องพักสแตนดาดร์ ระหว่างการพักกระยะสั้นและการพักระยะยาว (ซึ้งการเช่าพักระยะสั้นนั้นเงื่อนไขพักไม่เกิน 3 เดือน อนุญาติให้เช่า 1 เดือน หรือ 2 เดือน ก็ได้ค๊ะ) 

 

เปลี่ยบเทียบห้องพักดีลักค์ ระหว่างการพักกระยะสั้นและการพักระยะยาว (ซึ้งการเช่าพักระยะสั้นนั้นเงื่อนไขพักไม่เกิน 3 เดือน อนุญาติให้เช่า 1 เดือน หรือ 2 เดือน ก็ได้ค๊ะ)