ห้องพักหัวหินรายเดือน, พักตั้งแต่ 3 เดือนขึ้น

ห้องพักรายเดือนหัวหิน ห้องพักเช่าระยะยาว เรามีห้องพักเคียงทะเลเขาตะเกียบ ห้องพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์ + Wifi + สิ่งอำนวยความสะดวก ให้เช่าดังนี้ คลิกอ่านรายละเอียดค่ะ

ห้องจูเนียร์ : พัก 2 ท่าน 5,000 บาท
ห้องสแตนดาร์ต+เค้าเตอร์ครัว: พัก 2 ท่าน 5,500 บาท
ห้องดีลักค์ + เค้าเตอร์ครัว: พัก 2 ท่าน 8,500 บาท

มีห้องพักรายเดือนสำหรับผู้ที่ต้องการพักขั้นต่ำ 3 เดือน (พักตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

 

เปลี่ยบเทียบราคาห้องพักเช่าระยะยาว ระหว่างห้องแต่ละขนาด

 

 

เปลี่ยบเทียบห้องพักจูเนียร์ ระหว่างการพักกระยะสั้นและการพักระยะยาว (ซึ้งการเช่าพักระยะสั้นนั้นเงื่อนไขพักไม่เกิน 3 เดือน อนุญาติให้เช่า 1 เดือน หรือ 2 เดือน ก็ได้ค๊ะ) 

 

เปลี่ยบเทียบห้องพักสแตนดาดร์ ระหว่างการพักกระยะสั้นและการพักระยะยาว (ซึ้งการเช่าพักระยะสั้นนั้นเงื่อนไขพักไม่เกิน 3 เดือน อนุญาติให้เช่า 1 เดือน หรือ 2 เดือน ก็ได้ค๊ะ) 

 

เปลี่ยบเทียบห้องพักดีลักค์ ระหว่างการพักกระยะสั้นและการพักระยะยาว (ซึ้งการเช่าพักระยะสั้นนั้นเงื่อนไขพักไม่เกิน 3 เดือน อนุญาติให้เช่า 1 เดือน หรือ 2 เดือน ก็ได้ค๊ะ)